Elektronické zabezpečovací systémy

Elektronické zabezpečovací signalizace slouží k vyhlášení poplachu při každém neoprávněném vniknutí osob do střeženého objektu.

Instalace každého zabezpečovacího systému musí splňovat zásady klasifikace zařízení pro kategorii rizikovosti objektů. Z těchto zásad se vychází již při samotném návrhu systému, kdy je nutno znát místní specifické požadavky na zajištění každého zabezpečovaného objektu. Základním kritériem každého objektu je rizikovost napadení neoprávněnými osobami. Tento faktor ve většině případů stanoví zástupce pojišťovny podle výše pojistné částky po dohodě s klientem. Z těchto informací potom vychází i bezpečnostní posouzení prováděné naší firmou.

Zabezpečované objekty se rozdělují podle nových pravidel do tří skupin s nízkými, středními a vysokými riziky. Tomuto základnímu rozdělení odpovídá i stupeň zabezpečení a požadavky na způsob přenosu poplachového signálu.

Naše firma dodává a instaluje elektronické zabezpečovací systémy od jednoduchých tzv. „komerčních“ systémů, až po rozsáhlé systémy nejvyšší generace, homologované pro použití v objektech s nejvyššími riziky (DSC, PIROTEC, VISONIC, C+K SYSTEMS, MICROTECH, PARADOX, SICURIT).

Převážná většina našich instalací je napojena na počítačový monitorovací systém naší firmy, který je schopen v případě technické poruchy systému tuto závadu blíže specifikovat, případně je-li to možné softwarově odstranit. Tím dochází k podstatnému zkvalitnění a zlevnění servisu.

 

Orientační ceník elektronické zabezpečovací signalizace včetně montáže
Tyto ceny považujte čistě za orientační. V případě Vašeho zájmu Vám na požádání vypracujeme bezplatně nabídku dle konkrétní dispozice daného objektu.
bytyod 10 000,- Kč
rodinné domkyod 15 000,- Kč
malé objektyod 12 000,- Kč
středně velké objektyod 25 000,- Kč
velké objektycena stanovena individuálně

* K uvedeným cenám se účtuje DPH ve výši 20%