Měření a regulace

Pro aplikace měření a regulace používáme systém Promos Line 2 firmy Elsaco Kolín. PROMOS line 2 (zkráceně PL2) je modulární mikropočítačový systém pro řízení a regulaci v průmyslové automatizaci. Základem systému je centrální jednotka, která obsahuje procesorovou část, aplikační program a komunikační kanály. K centrální jednotce se po rychlé sběrnici CANopen připojují periferní jednotky pro styk s logickými a analogovými procesními signály, terminál pro ovládání systému a případně další speciální moduly pro komunikaci atd.

39e52406-1ccb-4385-9b28-27a26c3e4727-cs
 
 
PL2 je v praxi hojně nasazován pro regulaci a řízení stanic tepelného hospodářství, a to jak na horkovody, tak i na páru. Jeden regulátor pak umí zabezpečit ekvitermní regulaci třeba i desítky topných větví, ohřev teplé užitkové vody na požadovanou hodnotu, automatické střídání čerpadel. Pro regulátor lze definovat časové programy pro ohřev TUV, pro útlumy ekvitermu, střídání čerpadel, vhodně zvolenou stromovou strukturou jednotlivých menu na terminálu (s možností jednotlivá menu heslovat) je regulátor snadno ovladatelný a na displeji poskytuje požadované, měřené či vypočtené údaje osobám, které k nim mají přístupové právo.

  PL2 reguluje a řídí vzduchotechniku, klimatizace, plynové kotelny, bazény, skleníky. Vyhledáván je i pro řízení technologických linek, ve kterých je požadavek na regulaci teploty či tlaku.

9c7b1663-0c4d-4630-b87b-b715751270e4-cs

Programové moduly systému PL2 jsou k dispozici v knihovně grafického vývojového prostředí FRED. V této knihovně jsou i moduly pro regulaci tepla, např. ekviterm, čtyřbodová křivka, PID regulátory, moduly pro ovládání analogového i klasického servopohonu, moduly pro hlášení alarmů na displej terminálu, obecné výpočetní moduly a moduly pro tvorbu logiky problémů, moduly pro tvorbu stromové struktury menu terminálu… Řazením a propojováním SW modulů vytvoříme aplikační program, který po sériové lince přeneseme do centrály. Po přenosu je aplikace automaticky spuštěna.

I když řídicí systémy Promos line 2 lze charakterizovat jako běžné PLC, přináší jejich použití pro účely průmyslové regulace nezanedbatelné výhody: 

  • Modulární architektura. Modulární architektura umožňuje optimální sestavení systému přesně pro danou úlohu za optimální cenu. Systém zůstává otevřený a je možné jej kdykoliv v budoucnu rozšířit.
  • Snadná montáž. Komponenty systému jsou zapouzdřeny v krabičkách, montují se na standardní DIN lišty. Propojení jednotlivých komponentů je snadné a rychlé. Připojovací svorky periferních jednotek jsou odnímatelné.
  • Hardware systému je optimalizován pro regulační úlohy. Variabilní analogové vstupy dovolují přímé připojení teploměrů, proudových i napěťových signálů, precizní zpracování analogových veličin zajišťuje přesnost měření i regulace. Binární i analogové vstupy jsou vybaveny softwarovou filtrací, systém je odolný proti rušení a zákmitům vstupních signálů.
  • Variabilita použití. Systém se dokáže přizpůsobit prakticky libovolným signálům. Např. analogové jednotky mohou mít každý vstup konfigurovaný pro jiný typ signálu, binární výstupy s relé umožňují přímé spínání síťových spotřebičů atd.
  • Spolehlivá systémová sběrnice. Použití sběrnice CANopen s hardwarovým zabezpečením přenosu poskytuje rychlou a spolehlivou komunikaci mezi centrálou a periferními jednotkami i v podmínkách prostředí s vysokou hladinou elektromagnetického rušení.
  • Snadné programování. Pomocí graficky orientovaného vývojového prostředí FRED je programování snadné a přehledné. Grafické vyjádření projektu je samodokumentační, není nutno vytvářet další dokumentaci.
  • Programování optimalizované pro regulační úlohy. Součástí programovacího prostředí FRED jsou specializované bloky pro regulační úlohy – PID regulátory, programovatelné časovače pro útlumy, střídače kotlů ap.
  • Široké komunikační možnosti. Centrální jednotky jsou vybavené komunikačními linkami pro připojení do dispečerských sítí, rozhraním M-Bus pro přímé připojení měřičů tepla. Programové bloky umožňují realizovat připojení prostřednictvím telefonních modemů, GSM/GPRS modemů, radiostanic i přímé připojení do LAN informačních sítí. Systém samozřejmě umožňuje dálkovou správu včetně nahrání a ladění projektu na dálku.
  • Snadné napojení na vizualizační systémy. Pro dispečerská pracoviště v prostředí ControlWeb je k dispozici automatický export datových objektů přímo do konfiguračních souborů – bez překlepů a bez práce. Komunikační ovladače jsou dostupné také pro prostředí TirsWeb a Tirs.NET. Připojení jiných vizualizačních prostředí je možné prostřednictvím otevřeného OPC serveru.
  • Technické informace a servis. Systém PROMOS line 2 je kompletně vyvinut a vyráběn českou firmou. K dispozici je široká škála manuálů od technických manuálů jednotek, popisu komunikace až po podrobný popis programovacího prostředí FRED a ukázky řešení typových aplikací. Technické dotazy je vždy možné konzultovat přímo s aplikačními specialisty i programátory.

 602e79e1-ede4-48a0-85fe-21c786c4e363-cs

Podrobnější informace získáte na webových stránkách firmy Elsaco a na stránkách subdodavatelských aplikačních firem, jako je Ekoekviterm Předměřice n.L., SW Control Hradec Králové nebo Regultech servis Hradec Králové.